ระบบติดตามเรื่องเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Login เข้าใช้งานระบบ
   
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
 ระบบถูกพัฒนาเพื่อใช้งานกับโปรแกรม Internet Explorer เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องขอให้เปิดใช้งานระบบจากโปรแกรมดังกล่าว
ประสบปัญหาการใช้งาน หรือต้องการให้ข้อแนะนำระบบ ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-94-3605